Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Σήμερα η επέτειος του «Όχι» στο Σχέδιο Ανάν

Τὴν Μεγάλη Τετάρτη 7 Ἀπριλίου 2004, ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσος (Εὐστάθιος) Παπαδόπουλος (+12-12-2008) κάλεσε τὸν ἑλληνικὸ κυπριακὸ λαὸ νὰ ἀπορρίψει τὸ Σχέδιο Ἀνᾶν στὸ δημοψήφισμα στὶς 24 Ἀπριλίου μὲ ἕνα δυνατὸ ΟΧΙ καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ δίκαιο, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἱστορία του.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΑ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ...............