Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

32 τρύπες/ατέλειες του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τους μετανάστεςΆρθρο 1Α, παράγραφος 1
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του γονέα στη χώρα, η παραπάνω κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετίας συνεχούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής του γονέα στη χώρα.
Τρύπα #1: Παιδί σημερινών λαθρομεταναστών μπορεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια αν οι γονείς του νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων, όπως έχει συμβεί ήδη αρκετές φορές στην Ελλάδα.
Τρύπα #2: Παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα αλλά μεγαλώνει εκτός της Ελλάδας ή δεν λαμβάνει καμιά Ελληνική παιδεία γίνεται Έλληνας, εφόσον η χορήγηση της ιθαγένειας σχετίζεται με τη νόμιμη παραμονή των γονέων του και όχι του ίδιου.
Τρύπα #3: Παιδί που προέρχεται από χώρα που δεν επιτρέπει την διπλή ιθαγένεια ή έχει διατάξεις για έκπτωση από την ιθαγένεια αν ληφθεί ξένη ιθαγένεια, χάνει την προηγούμενη ιθαγένειά του, ασχέτως εάν θα το επιθυμούσε ως ενήλικος.
Τρύπα #4: Παιδί που έχει εγκληματίσει ως ανήλικος (π.χ. 17 ετών) μπορεί παραταύτα να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με απλή δήλωση των γονέων του.
Η συνέχεια στην πηγή