Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Αυτή την Ελλάδα παρέδωσε η ΝΔ και ο Καραμανλής.... σύμφωνα με το ΔΝΤ

20η ετήσια συνάντηση Χρηματοοικονομικής Επιτροπής του ΔΝΤ... 4 Οκτωβρίου 2009...
 Ο Τρεμόντι, Υπ. Οικονομικών της Ιταλίας ενημερώνει τους υπόλοιπους για την κατάσταση στην Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Μάλτα. Για την Ελλάδα λέει:


«The economy of Greece has been relatively resilient compared to other countries, but could not avoid the repercussions from the global financial crisis. The global crisis has hit the Greek economy with a lag and the authorities anticipate negative growth in 2009 (-0.5 percent to -1 percent). 
Targeted government measures in support of SMEs and key economic sectors - combined with implementation of an employment package emphasizing active labor market policies - have helped cushion the impact of the crisis. 
The banking system has remained sound throughout the crisis and credit has continued to expand, albeit at a much slower pace. 
Faced with a deteriorating economy and wider spreads on government debt, fiscal policy in 2009 aimed to contain mounting fiscal pressures, while protecting the most vulnerable and avoiding a recession. 
With economic activity falling more than anticipated, the authorities announced a package of revenue-enhancing measures in June. 
Following the October 4 elections, the new government will face the difficult challenge of correcting the fiscal and external imbalances while supporting the economic recovery.»
Και για όσους βαριούνται να διαβάσουν αγγλικά:...................... 

Η ελληνική οικονομία ήταν σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλων χωρών, αλλά και αυτή δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η παγκόσμια κρίση έχει χτυπήσει την ελληνική οικονομία με χρονική υστέρηση και οι αρχές προβλέπουν αρνητική ανάπτυξη το 2009 (-0,5% έως -1%).
Στοχευμένα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βασικών οικονομικών τομέων - σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων για την απασχόληση με έμφαση στο ενεργό εργατικό δυναμικό της αγοράς - έχουν βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης.
Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε υγιές κατά τη διάρκεια της κρίσης και εξακολούθησε να αναπτύσσεται, αν και με πολύ βραδύτερο ρυθμό.
Αντιμέτωπη με μια επιδείνωση της οικονομίας και αύξηση των spreads του δημοσίου χρέους, η δημοσιονομική πολιτική το 2009, στόχευσε να αποφευχθεί η ύφεση και να αντισταθεί στις πιέσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πιο αδύναμους.
Με την οικονομική δραστηριότητα να μειώνεται περισσότερο απ' όσο προβλεπόταν, οι αρχές ανακοίνωσαν ένα πακέτο μέτρων τόνωσης των δημοσίων εσόδων τον Ιούνιο.
Μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πρόκληση της διόρθωσης των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών, με παράλληλη υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Αυτή την Ελλάδα παρέδωσε η ΝΔ και ο Καραμανλής στο ΠΑΣΟΚ... γιά ότι ακολούθησε την 4η Οκτωβρίου κάποιοι είναι υπεύθυνοι που δεν αντιμετώπισαν άμεσα «την δύσκολη πρόκληση της διόρθωσης των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών, με παράλληλη υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.» και ελπίζω όταν ξαναέρθει η ΝΔ στην εξουσία να μην τους χαριστεί όπως έκανε με το Χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά, τη Siemens του Τσουκάτου και τόσα άλλα...

ΥΓ. Για τους περίεργους που ρωτάνε συνέχεια για πηγές... εδώ
dexiextrem