Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙΔιαχρονικοί συνεργάτες ΜΚΟ, κυβέρνηση και επιχειρήσεις


Ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια ΜΚΟ η οποία να μπορεί να εξελιχθεί σε τακτική και στρατήγημα για λόγους κύρους και για λόγους οικονομικούς. Δεν μπορεί πλέον να αξιολογήσει κανείς και δεν υπάρχει τρόπος να αξιολογηθεί η πρόθεση στο πλαίσιο της ΜΚΟ παρά μόνο, θεσμικά πάντα, διαμέσου της συνείδησης, της συνειδησιακής αξιολόγησης στο πεδίο βέβαια και της πράξης.

Βέβαια λειτουργούν σαν φορείς οικονομικών συμφερόντων απ’ την ίδια την ώρα που υπάρχουν ειδικές και προτιμησιακές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα διεθνή, από διεθνείς οργανισμούς και χορηγούς.
Κάθε χρόνο, περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες διοχετεύονται μέσω διεθνών ΜΚΟ.
Βέβαια, όλες οι διεθνείς ΜΚΟ δεν είναι αναλόγου μεγέθους και ισχύος. Παρόλο που οι ΜΚΟ στα αναπτυσσόμενα κράτη είναι αριθμητικά πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες των αναπτυγμένων, είναι οι τελευταίες αυτές που διαθέτουν το συντριπτικό ποσοστό των συνολικών πόρων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ  ΕΔΩ